Správa CHKO Železné hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Železné hory - geologicky významná oblast

Železné hory - geologicky významná oblast

Železné hory - geologicky významná oblast

21.4.2015

Dne 16.4.2015 proběhlo slavnostní otevření dokončeného projektu Železné hory – geologicky významná oblast, jehož investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Seznamuje návštěvníky s mimořádně různorodou a zajímavou geologií Železných hor. Součástí byla také rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy. Slavnostní otevření bylo zahájeno v prostorách zámku Nasavrky, kde byli účastníci prostřednictvím prezentací seznámeni s průběhem prací na projektu a s jeho jednotlivými částmi. Poté se uskutečnila exkurze po vybraných lokalitách geologicky významné oblasti, během které byla ukázána bezobslužná informační stanoviště, informační tabule a provedený management lokalit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      text a foto: Soňa Hospodková, foto: Michael Dalecký

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt