Správa CHKO Železné hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Ošetření památného stromu Klokočovská lípa

Ošetření památného stromu Klokočovská lípa

Ošetření památného stromu Klokočovská lípa

4.9.2015

Řadí se mezi nejstarší lípy v CHKO Železné hory.

Ošetření bylo zaměřeno především na zdravotní řez, odlehčení koruny ve směru k nejbližší nemovitosti a řez sekundárních výhonů.

Při absenci této péče by postupně došlo k rozpadu koruny rozlomením přetížených kosterních větví, které by nemohly unést tíhu dřevní hmoty nových výhonů, především za nepříznivých povětrnostních podmínek. Ořezaná dřevní hmota byla po štěpkování využita k mulčování v okolí kmene. Toto opatření má částečně zabránit nadměrnému utužování půdy a sešlapávání kořenových náběhů. Současně dojde k návratu živin zpět do půdy.

Součástí ošetření bylo i odstranění dvou vzpěr a dále plechové a pryskyřičné stříšky, které již neplnily svou funkci. Tyto vzpěry a stříšky již nebyly nahrazeny novými, což mimo jiné přispěje k přirozenějšímu vzhledu lípy.

Práce byly provedeny stromolezeckou technikou a hrazeny z programu MŽP – Program péče o krajinu.

Zásahy byly provedeny tak, aby došlo k zlepšení statických poměrů, zvýšení bezpečnosti a podpoře a zlepšení zdravotního stavu stromu. Cílem všech opatření je prodloužení života Královské lípy.

Klokočovská lípa před zásahem s podpěrou   Klokočovská lípa po zásahu, bez podpěryodlehčení koruny

 text a foto: Veronika Čermáková, úvodní foto: Zuzana Růžičková

 

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt