Správa CHKO Železné hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Dvacátý díl řady sborníků zabývajících se přírodou CHKO Železné hory

Dvacátý díl řady sborníků zabývajících se přírodou CHKO Železné hory

Dvacátý díl řady sborníků zabývajících se přírodou CHKO Železné hory

5.3.2015

Věnován je obojživelníkům.

Sborník s názvem "Vodní plochy v CHKO Železné hory a jejich obojživelníci" vydalo v lednu 2015 občanské sdružení Centrum ochrany přírody ve spolupráci s Východočeským muzeem Pardubice a Regionálním pracovištěm AOPK ČR Východní Čechy. Autorem je Milan Růžička.

Jedná se o jubilejní, dvacátý díl řady sborníků zabývajících se přírodou chráněné krajinné oblasti Železné hory. Tento sborník podává přehled o 530 vodních plochách na území CHKO Železné hory. Prokázán  zde byl výskyt celkem15 druhů obojživelníků. Byl učiněn též odhad početnosti jednotlivých dílčích populací. Práce mimo jiné hodnotí možný vztah mezi početností obojživelníků a některými charakteristikami vodních ploch - rozlohou, nadmořskou výškou a intenzitou hospodaření.

Mezi překvapivá zjištění patří například relativní nezávislost výskytu rosničky zelené  na území CHKO Železné hory na rozloze a na intenzitě hospodaření na vodních plochách. Její skupinové prostorové rozšíření napovídá, že by tento druh mohl využívat metapopulační strategii.

text a foto: Milan Růžička

Náhled sborníku: 

 

   1-vodni_plochy.pdf 582.6 KB

   2-vodni_plochy-priloha.pdf 2.2 MB

 

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt