Žáby na Sahaře

Žáby na Sahaře

18.3.2015

Aktuální průzkum obojživelníků potvrdil účelně vynaložené peníze z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny.

V úzkém pásu bezlesí podél a pod vodiči vysokého napětí v oblasti mezi Lázněmi Bohdaneč a Čeperkou vyhloubila v roce 2012 základní organizace ČSOP Jaro Jaroměř soustavu 12 tůní a sedm stávajících "dožívajících" tůní bylo odbahněno nebo zvětšeno. Práce byly podpořeny dotací z POPFK (Program obnovy přirozených funkcí krajiny). Kromě hloubení tůní byl na rozsáhlých plochách stržen drn, aby se obnažilo písečné podloží, některé louky se pravidelně kosí. Právě díky písčitému podloží se pro tuto lokalitu vžil název Východočeská Sahara.
V rámci průzkumu obojživelníků v úterý 17. 3. 2015 byly pracovníkem Regionálního pracoviště Východní Čechy AOPK ČR navštíveny některé místní tůně a původní mokřad ve středu oblasti. Ve vodních plochách bylo pozorováno celkem 168 snůšek zvláště chráněného kriticky ohroženého skokana ostronosého (Rana arvalis). Tůně zde byly vyhloubeny za účelem podpory zbytkové populace tohoto druhu obojživelníka. Každým rokem přibývající počet snůšek v oblasti je dokladem, že akce byla úspěšná. Nalezené snůšky jsou pro batrachology "prvním poslem jara", které ve východním polabí přišlo díky teplému průběhu zimy o dva týdny dříve než v loňském roce.

 

                                                                                                          

        

 

           

                                                                                                

  zde: odkaz na zobrazení lokality nad leteckým snímkem                                                                 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  text a foto: Milan Růžička

 

   

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt