Fauna

Zoogeografie- nauka o rozšíření živočichů, přiřadila CHKO do zóny hájů a lesů. V současné době se však mnohde vyskytuje zvířena značně pozměněná.

 Různorodost prostředí se odrazila i v pestrosti živočišných druhů. Původní druhy, zóny hájů a lesů, je dnes nutno hledat 
ve zvláště chráněných územích, které ochránily zbytky původních biotopů.


Plch velký (Glis glis)

Významnou indikační skupinou živočichů jsou měkkýši. V minulosti bylo zjištěno celkem 75 druhů. Dnes jsou objevovány další nové druhy. Většina nálezů potvrzuje výjimečné postavení Železných hor. Na území CHKO se setkávají druhy teplomilné s druhy horskými. Nejznámější a nejsledovanější skupinou živočichů jsou obratlovci.

Bližší informace o výskytu jednotlivých druhů naleznete v publikaci Obratlovci, zde Vám předkládáme tabulku výskytu obratlovců 
v CHKO. Přidáváme i počet kriticky ohrožených druhů (E) a ohrožených druhů (V) zařazených dle Červené knihy ohrožených živočichů. Údaje se týkají posledního desetiletí

Třída / Počet CHKO E V
Ryby 24 - 1
Obojživelníci 12 2 5
Plazi 7 - 5
Ptáci 141 1 22
Savci 46 3 8
Celkem 230 6 41


V bývalém Vč. kraji bylo prokázáno hnízdění 191 druhů ptáků a v CHKO 108 druhů a u dalších 17ti se hnízdění předpokládá.

U savců byla pozornost věnována drobným zemním savcům, kde bylo dosud prokázáno 12 druhů.

Z hlediska výškového rozšíření se efekt hor v rámci obratlovců téměř neprojevuje. Je to však známý jev, že čím jižněji, tím výše se teplomilné druhy vyskytují. Tento jev v Železných horách však neplatí v rozšíření měkkýšů. Tato skutečnost je snadno vysvětlitelná pohyblivostí obratlovců.

V současné době probíhá detailní mapování některých skupin a druhu živočichu. Probíhá výzkum tahu ptáku, zimovišť netopýru a speciální ochrana jednotlivých druhu. Veškeré získané výsledky jsou k dispozici odborníkům i široké veřejnosti na Správě CHKO.

Zoologické sborníky vydané Společností přátel Železných hor

Název Autor  Místo a rok vydání    Zobrazit  Stáhnout
 Obratlovci; sb.č.9  F.Bárta          Nasavrky 2000    
 Motýli železných hor, sb.č.11     J.Šumpich  Nasavrky 2001    

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt