Flóra

Flóra Na území CHKO je registrováno přes 1 200 druhů vyšších rostlin, z toho asi 1 000 druhů domácích tj. druhů přirozeně se vyskytujících. Pro objektivní charakteristiku květeny použijeme " Červený seznam květeny ČR " ve kterém je uvedeno 171 druhů, které se v CHKO vyskytují.

V následující tabulce je uveden počet druhů v jednotlivých kategoriích ohrožení:

Kategorie Existující Nezvěstné
Kriticky ohrožené druhy (C1) 2 12
Silně ohrožené druhy (C2) 20 19
Ohrožené druhy (C3) 59 24
Druhy vyžadující pozornost (C4) 23 14
Celkem 102 69

                                                             

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon)

V současné době je prvořadá ochrana existujících druhů rostlin a jejich stanovišť. Roku 1994 vyšla první ucelená Květena, 
která shrnuje dosavadní poznatky o rostlinách celých Železných hor.

Sborníky vydané Společností přátel Železných hor týkající se tématu botaniky

Název Autor Místo a rok vydání                              
Květena Železných hor; sb.č.1 Hadač, Jirásek, Bureš Nasavrky 1994 Květena ŽH.pdf květena ŽH mapky.pdf
Paseková vegetace Železných hor; sb.č.2 Z.Neuhäuslová Nasavrky 1995    
Nejcennější plochy Železných hor; sb.č.3 J.Jirásek Nasavrky 1995 NPL.pdf  
Vegetace Železných hor; sb.č.6 J.Jirásek, Z.Neuhäuslová Nasavrky 1997    
Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor; sb.č.7 J.Jirásek Nasavrky 1998    

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt