Lesy

Lesy zaujímají v CHKO 126,783 km2,  21,9 % lesa CHKO je v 1. zóně a 85 % 1. zóny je v lese.

 V současné době jsou všechna maloplošná chráněná území (MCHÚ) v kategorii lesa zvláštního určení. V mnoha případech se tyto lesy kryjí i s kategorií lesa ochranného.V lesích CHKO zaujímají zhruba 80 % jehličnaté dřeviny, převážně smrk. Z listnatých pak převažují buky .V CHKO je 58 lesních typů od 2. až po 6. vegetační stupeň. Převažují lesní typy 5S a 5K.

Současný stav lesů je značně odchylný od přirozeného stavu. Lesy se skladbou blízkou přírodním lesům se v CHKO zachovaly jen ve velmi malém rozsahu, převážně ve zvláště chráněných územích (např.: Polom, Lichnice-Kaňkovy hory, Krkanka).

Původní lesní vegetace Železných hor byla velmi pestrá a bohatá. Současný stav lesů můžeme z biologického, ekologického 
i funkčního hlediska považovat za neuspokojivý. Ještě donedávna zavádění smrkových monokultur na stanovištích listnatých lesů přinášelo a bohužel stále přináší nejen zhoršení biologických poměrů v půdě (zvýšená acidita, vymývání živin), ale i trvalý úbytek produkce a snížení bonity. Imisní zatížení tento proces ještě urychluje a zdravotní stav především smrkových monokultur se ještě zhoršuje.

Proto je naší povinností zachránit dosavadní zbytky přirozených lesních biocenóz, pokusit se o regeneraci narušených porostů 
a zachovat reprezentativní porosty všech původních biocenotických struktur pro další studium i praktické využití v budoucnosti.

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt