Osídlení

Historie osídlení Železných hor sahá do 2.století př.n.l. Dodnes se v Hradišti u Nasavrk zachovaly zbytky keltského oppida, které bylo zbudováno na skalnatém ostrohu nad řekou Chrudimkou v nadmořské výšce 460 m. Rozloha celého oppida je 20 ha a je dosud jediným známým keltským oppidem v regionu Východních Čech.

První písemná zpráva o osídlení Železných hor pochází z roku 1137. Celé území CHKO je poměrně řídce osídleno. Žije zde 17 173 obyvatel. V celé oblasti není sídlo s více jak 1 500 obyvateli. Hustota zalidnění dosahuje 64 obyv./km2. Tato hodnota je hluboko pod průměrem ČR (129 obyv./km2). Pouze v létě se částečně zvyšuje počet obyvatel díky rekreační oblasti u Sečské přehrady (více než 600 rekreačních objektů) a chatovým lokalitám, které se nacházejí v údolí řeky Chrudimky, u rybníka Peklo 
a v dalších místech. Rekreace v ostatním území se orientuje spíše na chalupaření.

Na teritoriu CHKO se dochovala řada významných stavebních památek- např. kostely v Seči, Běstvině, Trhové Kamenici, 
hrad Lichnice, tvrz Lipka, zámky v Běstvině, Homím Studenci, Malči, Seči, Slatiňanech, Třemošnici a další.

Lidová architektura se zachovala v mnoha cenných jednotlivých objektech i urbanistickém uspořádání (Zubří, Možděnice, Hudeč, Počátky a Prosíčka).

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt