Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Železné hory >> Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice

Zarząd PK Železné hory

Zarząd PK Železné hory
Náměstí 317, Nasavrky, 53825, Tel: 469 326 500, Fax: 469 326 515, ................................................................. pracoviště Pardubice: Jiráskova 1665, 530 02, Pardubice, Tel: 466797580 Fax: 466310314
zelhory(at)nature.cz, pardubice(at)nature.cz

Zarząd PK Železné hory

Masyw Gór Żelaznych sprawia wrażenie powoli opadającej  od Hlineckých wzgórz, Pešavy i Hradiště fali. Towarzyszy mu wstęga rzeki Chrudimky. Obszar ten rozszerza się  w kierunku północnym,  a na południu stromo opada ku lasom łęgowym  w dolinie rzeki Doubravy. Barwna kraina stanowi jedną  wielką i harmonijną całość. Podłoże geologiczne należy do najbardziej urozmaiconych w całej Republice. Znajdziemy tu kwarcyty, dioryty, permskie piaskowce, osadowe wapienie, piaskowce mezozoiczne, a także czwartorzędowe gliny lessowe i eluwialne namuliska. Dominantą krajobrazu jest zachodni grzbiet górski, który jest również znaczącym korytarzem ekologicznym. W okolicy grodu Lichnice znajduje się rezerwat przyrody oraz  ponadregionalne biocentrum.W części południowej w głębokim kanionie  płynie Doubrava. W jej okolicy jest kilka rezerwatów przyrody: Dolina Doubravy, Zlatá louka (Złota łąka) oraz Mokřadlo (Mokradło),a także rosną zbliżone do naturalnych  ekosystemy leśne. Przy brzegach rzeki Chrudimky przeważają lasy, spotyka się tu  pozostałości łąk kwiatowych oraz teras rzecznych. Na obszarze dochowała się rozproszona struktura osiedlenia z resztkami architektury ludowej oraz bogactwem zieleni. Jego położenie w pobliżu dużych miast oraz urok krajobrazu zachęcają do rekreacyjnego wykorzystania  terenu; ostatnio rozwija się tu turystyka piesza oraz rowerowa.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 284 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace
15 přírodních rezervací
10 přírodních památek
Jiné údaje: Dále je v působnosti Správy CHKO Železné hory a KS Pardubice národní přírodní rezervace Bohdanečsky rybník a národní přírodní památka Semínský přesyp které se nachází mimo území CHKO Železné hory.
Zarząd PK Železné hory

Zarząd PK Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt